Maatila 2030

Maataloudessa koulutustarve on kasvussa kaikilla koulutusasteilla. Edellisistä alan opinnoista voi olla kulunut jo tovi, jolloin tietojen päivittäminen on tarpeellista tai alunperin täysin maatalousalan ulkopuolelle kouluttautunut haluaa lisätietoa alasta. Muun muassa näihin vastatakseen hankkeessa luodaan jatkuvan oppimisen malli ja verkko-oppimisympäristö. Näiden avulla maatilat ja maaseutuyritykset pystyvät kehittämään toimintaansa aikaan ja paikkaan sitomattomattomasti sekä pysyvät ajan hermolla. Uuden opiskelu ja osaamisen päivittäminen valmistelee luonnonvara-alan toimijoita tulevaisuuden haasteisiin ja siitä on hyötyä oman työn ohessa jatkossakin. Eri organisaatiot pystyvät nopeasti ja ketterästi reagoimaan yhteistyössä alan kehittämistarpeisiin sekä räätälöimään täsmäkoulutuksia.

Maatiloilla on laaja merkitys maaseudun toimijana tuotannollisessa, taloudellisessa sekä ekologisessa mielessä. Maatilojen toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten hankkeella pyritään ohjaamaan toimintoja ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan. Koulutuksissa luonnonvara-alan toimijat voivat vahvistaa osaamistaan laajasti eri aihealueissa.

Jatkuva oppiminen tarkoittaa koko elämänkaaren aikaista, eri elämänalueille ulottuvaa oppimista.

 

team spirit 2447163 1920

Kuvituskuva: Ihmiset pitelevät toisiaan käsistä kiinni.

 

Koulutuksista ja verkkoportaalin sisällöstä hyötyvät erityisesti:

- viljelijät

- maaseutuyrittäjät

- hevostalliyrittäjät

- tutkijat

- asiantuntijat

- muut maatalouden parissa työskentelevät

- kuluttajat, jotka saavat tarkempaa tietoa pohjoissavolaisen alkutuotannon merkityksestä.

 

 

Kuvien lähde: Pixabay