Koulutuksessa opiskellaan kuntouttavan asiakastyön suunnittelua ja toteuttamista. Sisältöinä ovat mm. green caren lähtökohdat, puutarha- ja viherympäristötyöskentely, erilaisten asiakasryhmien ohjaus ja oman työkalupakin kokoaminen puutarhamenetelmistä. Koulutus tuo uusia näkökulmia mm. luonnonvara-alan ammattilaisille sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Katso lisää: https://maatila2030.savonia.fi/images/Puutarha_greencare-esite201030.pdf 
Ilmoittautuminen: https://webropol.com/s/puutarha 

 

 Savonian, Luonnonvarakeskuksen, EU:n,YSAO:n ja Savon ammattiopiston logot.