Agrifuture 4.11.2021 banneri.

AgriFuture -seminaari 4.11.2021

 

 

Vastuullista tuotantoa vaaditaan - miten maatalousyrittäjä vastaa?

Maatalousyrittäjiltä vaaditaan paljon. Kuinka näihin vaatimuksiin voi vastata? Näitä asioita mietimme ajankohtaisiin asioihin keskittyvässä AgriFuture-seminaarissa 4.11.2021! Seminaarin teemat keskittyvät erityisesti eläinten hyvinvointiin, kansainvälisyyteen, digitalisaatioon, laidunnukseen ja eettisyyteen. Luentojen ja keskustelujen lisäksi pääset tutustumaan uusimpiin laitteistoihin; miltähän poikimasimulaattori näyttääkään?

Seminaari järjestetään Iisalmessa Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksella, luennoille on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Seminaari on maksuton. Kahvit tarjotaan paikanpäällä osallistuville, lounas on omakustanteinen.

Ilmoittaudu seminaariin 1.11 klo 14 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/agrifuture2021

Tervetuloa!

 

Ohjelma 

Klo 09:00-09:30 Kahvittelu
Klo 09:30 Aloituspuheenvuoro auditoriossa. Tervetuloa!
Klo 09:35-10:45 Mr Anne Terpstra, Bles Dairies. Anne kertoo vastuullisesta maataloustuotannosta Alankomaissa sekä ympäri maailman. Esitys on englanniksi, kirjallinen materiaali on suomeksi TÄSSÄ linkissä (pdf).
Klo 10:45-11:00 Miten poliittisessa valmistelussa otetaan vastuullisuusvaatimukset huomioon? Jari Leppä, Maa- ja metsätalousministeriö
Klo 11:00-11:15 Keskustelua ja kysymyksiä aiemmista esityksistä
Klo 11:15-11:45 Digitalisaatio eläinten hyvinvoinnin edistämisessä tulevaisuuden kotieläintuotannossa. Laura Hänninen, Helsingin yliopisto.
Klo 11:45-12:00 Maatalousyrittäjä Heli Rytkösen kommenttipuheenvuoro

Klo 12:00 Lounas (omakustanteinen). Lounastauolla voit käydä tutustumassa poikimasimulaattoriin luokkatilassa D1094

Klo 13:00-14:00 Työpajoja ja luentoja:
- Genomisen valinnan hyödyntäminen naudan terveysjalostuksessa. Esittelyssä Immunity+, Semex (A1024)
- Poikimasimulaattorin esittely (D1094)
- Mr Anne Terpstran klinikka. Voit tulla keskustelemaan esimerkiksi oman tilan mahdollisuuksista vastata kuluttajien vaatimuksiin (A1014)
- Laari-verkkoportaali. Työpaja jatkuvasta oppimisesta (D1094)
- Laiduntunti – suomalainen, norjalainen ja hollantilainen laittoivat lehmät laitumelle. Miksi ja miten se onnistuu, kun lehmiä on paljon ja robotti lypsää? Pellervo Kässi, Asbjörn Hagene ja Emiel Willems esittelevät ratkaisunsa. Laiduntunnissa on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Esitykset ovat englanniksi. (auditorio) Laiduntuntiin voit osallistua etäyhteydellä, linkki lähetetään seminaariin ilmoittautuneille sähköpostitse.
Klo 14:00-14:15 Loppusanat, Savonia-ammattikorkeakoulun agrologi AMK opiskelijat sekä Salla Ruuska, OrVo ja FarmGas-hankeesta. Auditorio.
Turvallista kotimatkaa!

 

#agrifuture2021 -tapahtuman järjestelyistä vastaavat hankkeet Maatila 2030, ETKO - eläinterveyttä ja ekonomiaa sekä JALAKA - askeleen terveempi nauta.

#agrifuture2021 seminaari

Tälle alustalle kerätään myös muita #agrifuture2021 seminaariin liittyviä aineistoja. Pääset niihin klikkaamalla otsikoita.

https://orvo.savonia.fi/
Orgaanista voimaa peltoon ja parteen -hankkeen tavoitteena on:
- tuottaa ratkaisuja, joiden avulla nautakarjataloutta voidaan harjoittaa kestävästi ja kiertotalouden periaatteita kunnioittaen viljelijöiden taloudellista asemaa unohtamatta.
- tehostaa lannan, orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttöä niin, että niiden vesistövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Samalla hyödynnetään orgaanisen aineen lisäyksen positiivinen vaikutus maaperään ja hiilen kiertoon.
- edistää naudanlietteen separointia sekä separoidun kuivajakeen turvallista ja ympäristöystävällistä käyttöä nautojen kuivikkeena.

Lue Orgaanista voimaa peltoon ja parteen -hankkeen blogipostaus: Kuivitushommia – miten tuhkan lisääminen lietteestä separoituun kuivajakeeseen vaikuttaa mikrobimääriin? (savonia.fi)

 

FarmGas -hanke, https://www.luke.fi/projektit/farmgas-ps-2/
Tässä hankkeessa luodaan Pohjois-Savoon teknistaloudellinen ja kestävä toimintakonsepti, jossa biokaasun tuotanto ja mädätteen hyödyntäminen tapahtuvat hajautetusti maatiloilla tai maatilojen yhteisissä pienissä, alle 20 000 tn/v, biokaasulaitoksissa. Biokaasun sisältämä energia hyödynnetään sen sijaan keskitetysti joko paineistettuna biokaasuna (CBG) tai nesteytettynä biokaasuna (LBG). Hankkeessa tehtävät skenaariot ovat lähtökohta maatilojenbiokaasulaitosten varsinaiselle investointipilotille 2022-2025.

 

 

 

Keräämme palautetta, jotta tiedämme missä onnistuimme ja missä olisi kehitettävää. Annathan meille palautetta seuraavan linkin kautta: AgriFuture-seminaarin palautelinkki (www-sivu, Webropol). Linkki on avoinna 4.11.-7.11.2021.

 

 Savonian, Luonnonvarakeskuksen, EU:n,YSAO:n ja Savon ammattiopiston logot.